mY MENTORA

Arge Projesi

Yaşam Boyu Öğrenme Programları Oluşturma & Yönetim Platformu

227_007

Dil Eğitimi, Asenkron Ders,

Küreselleşen dünyayla birlikte teknoloji hayatımızın her alanına girdi. Özellikle son yıllarda pandeminin de etkisiyle teknolojik alanda yapılan yenilikler insan hayatını neredeyse tümüyle değiştirdi. Teknolojinin bu denli ilerlemesi sayesinde her sektör kendini bu yeniliklere ayak uydurmaya ve teknolojinin sunduğu bütün nimetlerden faydalanmaya adadı. Eğitimde dijital dönüşüm akıllı tahta kullanımının yaygınlaşması, derslerin tabletlerle işlenmeye başlaması ve yapay zeka teknolojisinin durdurulamaz hızla ilerlemeye devam etmesi eğitime farklı boyutlar kazandırdı. Kazandırılan bu boyutlardan belki de en önemlisi ve geleceğin eğitimi olarak görülen online eğitim sadece örgün eğitim için değil yaşam boyu öğrenme için de önemli bir hal aldı. Öğrenicinin yaşı kaç olursa olsun belirli bir zamana ve mekana ihtiyaç duymadan yeni bilgiler öğrenmeye devam etmesi, bilginin gelişimin, değişimin temel unsuru olduğu günümüzde bilgi ekolojisinde hayatta kalabilmek ve yaşanan değişime uyum sağlayabilmek için yaşam boyu öğrenme önemli bir kavram olarak ortaya çıkmıştır.
HEDEFİMİZ

   BK Mobil olarak bu proje ile hedefimiz dünyanın en öğrenmeye açık, istekli, akıllı öğrenen ve öğretenlerine teknolojik kolaylık ve güç sağlayan bir öğrenme platformu geliştirmektir. BK Mobil Yaşam Boyu Öğrenme Programları Oluşturma & Yönetim Platformu’nun (BKPP) online veya hibrit olarak sunulmak istenen eğitim, meslek, dil, vs. programlarını hem web, hem tablet hem de mobil telefonlar aracılığı ile sunabileceği bir platform olarak geliştirilmesi sürdürülmektedir.

   Mymentora ile çevrimiçi programlar hızlıca oluşturmakta, kullanıcılara hemen sunulabilmektedir. Öğrencilerin ihtiyaçları kesinlikle zamanla ve hızla değişiyor. Neyse ki, çevrimiçi programlar ister tamamen çevrimiçi, ister yüz yüze veya her ikisinin bir karışımı olun, öğretme ve öğrenmenin sanal olarak güzel bir şekilde çalışmasını sağlar.

   K12 öğrencilerden veya gençlerden yeni kariyer arayan yetişkinlere ve geleneksel öğrencilerden geleneksel olmayan öğrencilere kadar yeni ve heyecan verici yollarla daha fazla öğrenciye hizmet vermek üzere tasarlandı.

   Eğitimin her aşaması ve tarzı için eğitim teknolojilerini daha kişisel, adaptif kılar ve öğrenci başarısını daha adil hale getirir. Öğrenme Yönetimini herkes/her kurum/kuruluş için mümkün kılar. Tüm öğretme ve öğrenme, web sitesinden, tabletlerden veya mobil uygulamalarımızın kullanışlı bir arayüzleri aracılığı ile gerçekleşir. Uzaktan öğrenme yönetim sistemimiz (LMS) Öğrencilerin öğrenme yolculuklarını planlamalarına, asenkron veya senkron içeriklere ulaşmalarına, canlı dersler aracılığı ile öğretmenler ile buluşmalarına, performanslarının ölçülmesine yardımcı olur. Sınav, Test hazırlama, ölçme ve değerlendirme her program sahibi için çok kolay. MyMentora ile öğrettiğinizde, öğrencilerinizin herhangi bir öğrenme standardına göre neyi bilip neyi bilmediğini size gösterebilir. Öğrenciyi, öğretmeni, yöneticiyi, veliyi bilgilendirmek, zamanında müdahaleler tasarlamak, diğer öğretmenlerle işbirliği yapmak ve her öğrencinin ihtiyaçlarını ele almak için standartlara dayalı biçimlendirici ve kıyaslama değerlendirme araçlarını kullanabilmektedir.

MyMentora ile edindiğimiz kazanımlar

   Etkileşimli senkron/asenkron uzaktan eğitim teknolojileri ile internet ve mobil ağların uyumunun sağlanması, Yenilikçi mobil ortamların kullanımına yönelik altyapılar oluşturulması,

   Eğitim-öğretim süreçlerinde yenilikçi yaklaşım ve uygulamaların işe koşulması, etkili ve verimli öğrenme olanaklarının eğitimde fırsat eşitliği kapsamında tüm bireylere ulaştırılması ve yaşam boyu öğrenme bağlamında program uygulama önerilerinin ortaya konması,

   Eğitim-öğretim etkinliklerinde ve öğrenme çıktıları üzerinde olumlu dönüşümler yaratabilecek yeni uygulama ve teknolojilerin önerilmesi, bu teknolojilerin tüm yaş, öğrenme düzeyi ve gereksinim grupları bağlamında yansımalarının irdelenmesi,

   E-öğrenme içeriklerine yönelik güncel standartları (Örneğin; IMS LTI, CEDS, gibi) destekleyen, yenilikçi içerik hazırlama ve sunma araçlarının geliştirilmesi, seklinde sıralanabilir.

TR