MENTONET

Arge Projesi

Sosyal Duygusal Öğrenme Temelli Dijital Eğitim Platformu

227_008

Emotional Learning, Uzaktan Eğitim

Mentonet, eğitimde bilginin önemini ortaya koyan, Sosyal Duygusal Öğrenme (SDÖ) yöntemlerini merkezine alan yenilikçi bir platformdur. Günümüzde, akademik başarının ötesinde, öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerinin geliştirilmesi hayati öneme sahiptir. Bu beceriler, bireylerin toplumda sağlıklı ilişkiler kurmasını, duygusal zorluklarla başa çıkmasını ve başkalarıyla empati kurmasını sağlar. Mentonet, bu temel becerileri destekleyerek eğitimin sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda karakter gelişimi ve kişisel büyüme süreci olduğu bir anlayışı benimser. Metodbox Bee, öğretmenlere bu tür kurslar için bir değerlendirme sistemi sağlar. Bütün PBL (Proje Tabanlı Öğrenme) öğretmenlerinin süreçlerini, ders içeriklerini yönetmelerine yardımcı olurken öğrencilerini temalarla ve proje adımlarını bütüncül bir yaklaşımla değerlendirir. MetodboxBee, bireysel projeler, öğretmenler ve eğitim kurumları için yıllık üç farklı pakete sahiptir. Mentonet, herkes için erişilebilir, kapsayıcı ve dönüştürücü bir eğitim bilgi ağı oluşturmayı hedefler. Platformumuz, Metodbox ve kullanıcı dostu arayüzlerimiz aracılığıyla, eğitimcilerin, öğrencilerin ve ebeveynlerin ihtiyaç duyduğu kaynaklara kolayca erişim sağlar. Akademik başarının yanı sıra sosyal ve duygusal becerilerin de ön planda olduğu bir eğitim anlayışı için Mentonet ile tanışın.
EĞİTİMCİLER

  Eğitimciler, Sosyal Duygusal Öğrenme yöntemlerini sınıf ortamlarında öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerini öğrenmek ve geliştirmek için kullanabilirler. Öğrencilerin duygusal farkındalıklarını, kendini yönetme becerilerini, empati kurma ve ilişki becerilerini geliştirmek için farklı SDÖ araçlarından yararlanabilirler.

ÖĞRENCİLER

 Öğrenciler, kendi sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmek için Sosyal Duygusal Öğrenme yöntemlerinden yararlanabilirler. Kendini tanıma, empati kurma, kendini yönetme ve diğerleriyle etkileşim kurma becerilerini geliştirmek için Sosyal Duygusal Öğrenme araçlarını kullanabilirler.

OKUL YÖNETİCİLERİ

 Okul yöneticileri, Sosyal Duygusal Öğrenme yöntemlerini öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerini ölçmek ve değerlendirmek için kullanabilirler. Bu ölçüm ve değerlendirme sonuçlarını kullanarak, okuldaki sosyal ve duygusal öğrenme programlarını geliştirebilirler.

EBEVEYNLER

 Ebeveynler, Sosyal Duygusal Öğrenme yöntemlerini kendi çocuklarının sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmek için kullanabilirler. Bu yöntemler, ebeveynlerin çocuklarının duygusal farkındalıklarını artırmasına, onlara empati kurma ve etkili iletişim kurma becerileri kazandırmasına yardımcı olabilir.

İŞVERENLER

 İşverenler, Sosyal Duygusal Öğrenme yöntemlerini işyerindeki çalışanların sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmek için kullanabilirler. Bu yöntemler, işyerindeki etkili iletişim ve işbirliği becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilir.

Sosyal ve Duygusal Öğrenmenin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

 SDÖ ölçme ve değerlendirme, öğrencilerin akademik başarısını artırmak ve sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmek için kullanılan etkili bir araçtır.

 Bu nedenle, birçok okul sistemi ve eğitimciler, öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerini ölçmek ve değerlendirmek için SDÖ yöntemlerini kullanmaktadır.

 Mentonet platformu ile SDÖ ölçme ve değerlendirme, öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerini belirleyen farklı ölçekler ve araçlar kullanılarak yapılabilir. Bu araçlar arasında;

             Anketler

             Gözlem formları

             Mülakatlar

             Performans görevleri yer alır.

 Mentonet platformu, eğitim teknolojileriyle desteklenen kişisel ve adaptif öğrenme deneyimini herkes için erişilebilir hale getiriyor. Öğrencilerin akademik ve sosyal-duygusal becerilerinin gelişimini ölçerek, öğretmenlerin ve yöneticilerin öğrencilere daha iyi destek vermelerini sağlıyor.

 Mentonet platformuyla, eğitim daha adil, kişisel ve adaptif hale geliyor. Her öğrenciye ihtiyaç duyduğu ilgi ve desteği sağlayarak, eğitimdeki eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

TR